X  Zamknij Oficjalny pomiar jakości powietrza AQ - Rothenfeld, Andechs, Germany

  pm2.5 pm10 O3 IJP Klasyfikacja       
Obecnie 0.2 0.1 0.1 0.2 Dobra jakość powietrza
     

Prognozamin. śr maks.min. śr maks.min. śr maks.           
23-02-20240.10.40.80.10.30.50.10.10.10.8Dobra jakość powietrza
     
24-02-20240.20.60.90.20.40.50.10.10.10.9Dobra jakość powietrza
     
25-02-20240.40.70.90.30.40.50.10.10.10.9Dobra jakość powietrza
     
26-02-20240.30.60.80.20.40.50.10.10.10.8Dobra jakość powietrza
     
27-02-20240.80.80.80.50.50.500.10.10.8Dobra jakość powietrza
     
            

Klasyfikacja IJP Wpływ na zdrowie należy opierać tylko na uśrednionych wartościach dobowych.
Dobra jakość powietrza 0-1 Zadowalająca jakość powietrza, cząstki powietrza bez lub z małym ryzykiem na zdrowie
FairAQ 1-2 Akceptowalna jakość powietrza, jednak dla bardzo ograniczonej liczby wrażliwych osób niektóre cząstki mogą stanowić umiarkowane ryzyko dla zdrowia
Umiarkowana jakość powietrza 2-3 Osoby wrażliwe mogą odczuwać dolegliwości zdrowotne. Większość populacji nie odczuje zmian.
PoorAQ 3-4 Każdy może zacząć odczuwać dolegliwości zdrowotne, wrażliwe osoby mogą doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych.
VeryPoorAQ 4-5 Ostrzeżenie dotyczące stanu zagrożenia dla zdrowia. Większość populacji może odczuwać negatywne skutki zanieszczyczonego powietrza
ExtremelyPoorAQ > 5 Ostrzeżenie zdrowotne: każdy może doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych
 Więcej informacji::  Indeks jakości powietrza EPA      Dane z czujnika zarejestrowane:: 23-02-2024 22:00